Site Loader

En nackdel med att marknadsföra sig i tidningar, på TV och radio är att det är svårt att spåra kampanjens effektivitet. Hur många har bokat flyttstädning på grund av att de hört reklamen på radio? Hur många har köpt en bulle på OK/Q8 för att de sett reklamen om lägre pris i direktreklamen? Lösningen är att använda koder för att spåra marknadsföringen.

En fördel med att marknadsföra sig digitalt via exempelvis Google är att marknadsföringen blir extremt spårbar. Via Adwords syns det exempelvis exakt hur många klick man betalat för och vilka sökningar som triggat igång annonserna. Men när det kommer till ”analog” marknadsföring är det inte lika lätt. Om exempelvis en lokal flyttfirma vill göra reklam i den lokala dagstidningen eller del ut flyers till de som bor i området är det svårt att avgöra dess effektivitet. Men en lösning är att jobba med koder. Ett exempel med just en flyttfirma kan visa detta.

Koder som spårar varifrån kunden kommer

I Örebro vill en flyttfirma nå fler kunder och skapa mer intresse för deras företag. De väljer att annonsera i lokaltidningen, lägga ut flyers via direktreklam och köpa annonser på busshållplatser. På varje enskilt ställe anges en kod som ger en viss rabatt.

Det kan exempelvis var att kunden får 15% rabatt om koden ”Flyttbuss” anges vilket därmed tydligt kan knytas till reklamen på bussen. På flyers anges att 15% med flyttfirma ges på priset om ”Flyttreklam” anges och så vidare. Här är det viktigt att exakt samma rabatt ges på samtliga ställen så det inte blir någon konkurrens mellan dessa koder.

Visserligen finns en felkälla som man får ta hänsyn till. Det kan exempelvis vara någon som snappat upp koden och bloggar om det eller sprider det ”mun till mun”. När sedan en kund anger koden är det alltså inte säkert att just den specifika marknadsföringsvägen var orsaken till den nya kunden. De som driver denna flyttfirma bör även vara generös med att ge denna rabatt. Detta oavsett om det är 15% rabatt eller att man exempelvis får låna flyttkartonger gratis. Om en person hört reklamen för denna flyttfirma och sedan kontaktar dem och nämner något om en kod, utan att komma ihåg den, bör självklart rabatten ges.

Skulle någon kund i efterhand klaga på att de inte fått rabatten (för att man uppenbarligen inte angett koden) kan även rabatt ges. Det finns ingen vinning i att ha missnöjda kunder.

Ger en fingervisning om vad som fungerar

Som visas ovan finns alltså ett par felkällor men samtidigt kommer dessa koder att ge en fingervisning om vilken marknadsföringsväg som fungerar bäst. Här måste även denna flyttfirma ställa kostnaden mot effekten. Kanske gav det flest kunder av marknadsföringen i lokaltidningen men om det även kostade mest kanske det inte var så kostnadseffektivt. Ta antalet nya kunder med kod fördela dessa utifrån den totala kostnaden. Vad blev kostnaden per kund?

Glöm inte heller att det finns en rad vägar att marknadsföra sitt företag helt gratis. Detta inte minst via sociala medier.

Post Author: